Ενότητα 3 - Δραστηριότητες


? Κρυπτόλεξο με ονόματα γραμμάτων (ΕΔΙΑΜΜΕ-BΜ1-ΤΔ-8.8.62)
? Ασκήσεις για την εμπέδωση των ήχων των φθόγγων της Ελληνικής (ΠΕΜ[Γλωσ. Ασκήσεις], σελ.1-13α,14-15α,16,18-20α,21α)

Ανακοινώσεις