Σημείωμα για τις δραστηριότητες

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δίπλα από τον τίτλο κάθε ενότητας βρίσκεται σύνδεσμος για δραστηριότητες στην συγκεκριμένη ενότητα.

Στον τίτλο κάθε δραστηριότητας εκτός από την περιγραφική αναφορά στους  στόχους της αναφέρονται σε παρένθεση κάποια αρκτικόλεξα που χωρίζονται με παύλες(δες ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ) και κάποιοι αριθμοί που χωρίζονται με τελείες.

Όταν εμφανίζονται περισσότεροι από δύο αριθμοί, ο πρώτος αριθμός αφορά στην ενότητα του βιβλίου, όπου βρίσκεται  η δραστηριότητα, ο δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός της δραστηριότητας στη σελίδα του συγκεκριμένου βιβλίου(αν οι δραστηριότητες είναι περισσότερες από μία, αναφέρονται περισσότεροι αριθμοί που χωρίζονται με κόμμα ) και ο τρίτος είναι ο αριθμός της σελίδας. [πχ, -2.3,4.30=ενότητα 2, δραστηριότητες 3,4 στη σελίδα 30]

Όταν εμφανίζονται δύο αριθμοί   ο πρώτος αριθμός αφορά στην ενότητα του βιβλίου και ο δεύτερος στη σελίδα. [πχ, -3.37=ενότητα 3, σελίδα 37]  

Όταν η δραστηριότητα δεν ολοκληρώνεται σε ένα αρχείο, δίπλα στη περιγραφή του στόχου της δραστηριότητας αναγράφεται ένα τονισμένο κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, δηλαδή Α΄, Β΄, Γ΄?.., που σημαίνει ότι υπάρχουν 2 ή 3 ή ν αρχεία που αφορούν στην ίδια δραστηριότητα.

 ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ

ΕΔΙΑΜΜΕ =Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών

ΒΜ1 =Βήματα Μπροστά 1

ΒΜ2 =Βήματα μπροστά 2

ΒΜ =Βιβλίο μαθητή

ΤΔ =Τετράδιο δραστηριοτήτων

Σημείωση: Ο κατάλογος των αρκτικόλεξων θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα προστίθεται νέο βιβλίο ως πηγή δραστηριοτήτων.

Announcements