Αξιότιμοι Συνάδελφοι, Γονείς και Μαθητές,

Είναι γεγονός πως η πρώτη μας επικοινωνία άργησε λίγο, αλλά είναι επίσης γεγονός πως μόλις πριν λίγες ημέρες ανέλαβα επίσημα τα καθήκοντα μου ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη.

Καθώς ήδη διανύουμε ουσιαστικά τον τέταρτο μήνα του σχολικού έτους 2016, σας εύχομαι επαγγελματική καταξίωση, υγεία, καθώς και προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Η επιλογή της πολιτείας για τη θέση αυτή αποτελεί για εμένα πρόκληση. Πρόκληση προκειμένου να συνεργαστούμε στοχεύοντας στην αναβάθμιση και στην εξέλιξη της σχολικής κοινότητας, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Οι δημοκρατικές διαδικασίες, το δίκαιο, η διαφάνεια, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία συνθέτουν το πλαίσιο του αξιακού μου συστήματος.

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

Η συνεργασία μας με επιστημονικούς φορείς και την τοπική κοινωνία αυτής της φιλόξενης χώρας, σε συνδυασμό με τον συνεχή διάλογο της ορθοδοξίας και της ελληνικής ομογένειας, μπορούν να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς μας στόχους.

Ωστόσο, καμία από τις δικές μου προθέσεις δεν θα συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων δίχως τη δική σας συνεργασία. Σας καλώ λοιπόν, να εμπλουτίζετε τις σκέψεις και τις ιδέες μου με τη γόνιμη κριτική σας και τις προτάσεις σας.

Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας κάθε φορά που εσείς θα κρίνετε απαραίτητο δια ζώσης ή και διαδικτυακά όταν το προηγούμενο δεν καθίσταται εφικτό εξ αιτίας των μεγάλων αποστάσεων που μας χωρίζουν.

Προσδοκώντας σε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης
Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας

Δρ Γεωργία Νικολαΐδου

Ανακοινώσεις