Περιοχή Δυτικής Αυστραλίας (WA)

ΔΥΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ημερήσια Κολέγια στην Πέρθη (Perth)
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση - Επικοινωνία

4 HELLENIC DR .
DIANELLA - WA 6059

Τηλ: 93751355
Fax: 93757531

 

Απογευματινά - Σαββατιανά Σχολεία
στη Δυτική Αυστραλία
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση - Επικοινωνία
SAINT ANDREW'S GREEK AFTERDAY & SATURDAY SCHOOL
4 HELLENIC DR .
DIANELLA - WA 6059
Τηλ: 93751355
Fax: 93757531
GREEK COMMUNITY SCHOOL EVANGELISMOS
10 Everest Way
Alexander Heights - Perth WA 6064
Τηλ: 93286649
SATURDAY GREEK SCHOOL ARISTOTELIS
25 Piccadilly Way
Dianella - 6059 Perth WA
Τηλ: 92765913

Ανακοινώσεις