Περιοχή Βόρειας Επικράτειας (NT)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Απογευματινά - Σαββατιανά Σχολεία
στη Βόρεια Επικράτεια (NT - Darwin)
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση - Επικοινωνία

17 CHAPMAN RD NIGHTCLIFF - NT 0810 P.O. Box 41858
Casuarina N.T. 0811 Τηλ: 89854390
Fax: 89854390

 

Κρατικά Σχολεία στη Βόρεια Επικράτεια
με πρόγραμμα ελληνικών
Ονομασία Σχολείου
Διεύθυνση - Επικοινωνία
Yanyula Drive, Anula NT 0812
PH:08 8927 9477
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text37502 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

P.O Box 412, Darwin NT 0820
Ph:08 89813211 Fax: 08 89819062
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Goodman St, Nakara, NT
Ph: (08) 89279823 Fax: (08) 89277994
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ST MARY'S PRIMARY SCHOOL
Lindsay Street, Darwin NT 0800
Ph: 08 8981 9796 - FAX: 08 8981 5286
Nudl Street   Stuart Park  
Ph: 8981 6260
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wagaman Tce - Wagaman NT 0810
P.O. Box 40019 Casuarina NT 0811
Tel:08 89226011 Fax: 08 89226000
P.O BOX 40519 CASUARINA - NT 0811
Ph: 89271655 Fax: 89452193
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

BULLOCKY POINT DARWIN - NT 0820
Τel: 89991232 - Fax: 89812137
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
DELAMERE STR TIWI - NT 0810
Τel: 89202299 - Fax: 89278898
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text46812 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Matthews Rd - Wulagi NT 0812
Ph:(08) 8927 8899 Fax:(08) 8927 2127
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text38024 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
PO Box 40196, Casuarina NT 0811
Ph: (08) 89201211 - Fax: (08) 89201222
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text909 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Announcements