ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ MAΪΟΥ 2018

Melbourne, 13.03. 2018

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας

Εξεταστικό Κέντρο Μελβούρνης: 61001

Σας ενημερώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 παρατείνεται έως και τις 25/3/2018.

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμο στους υποψήφιους/στις υποψήφιες έως και τις 25/3/2018, ενώ οι υπεύθυνες/οι των εξεταστικών κέντρων θα έχουν τη δυνατότητα (α) να εγκρίνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και (β) να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις έγγραφες αιτήσεις έως και τις 30/3/2018.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η καταβολή ενός αντιτίμου αναλόγως του επιπέδου: Επίπεδα A1, A2 και Β1: 100.75 AUD έκαστο. Επίπεδα B2, Γ1 και Γ2: 113.15 AUD έκαστο. (Ισοτιμία Φεβρουαρίου 2018 από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Καμπέρα: 1 Euro = 1,55 AUD )

στηνDELPHI BANK,

Account Name: CONSULATE GENERALOFGREECE, EDUCATION OFFICE,

                               LANGUAGE CERTIFICATE

BSB :941 304

Account Number: 203159 048,

Branch Name: South Yarra Branch.

 

Κατά τη διαδικασία πληρωμής πρέπει να αναγράψετε ως “Reference” το πλήρες όνομα του υποψηφίου. Μόλις η πληρωμή σας επιβεβαιωθεί από την DelphiBank στο Γραφείο Εκπαίδευσης, η εγγραφή σας θα είναι πλήρης. Παρακαλείσθε να κρατήσετε την απόδειξη της τραπεζικής σας κατάθεσης ως απόδειξη πληρωμής έως ότου λάβετε από το Γραφείο Εκπαίδευσης επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφής.

Ανακοινώσεις