Διαδικαστικά θέματα - Ποιον καλύπτει η βίζα;

 

 

  Ο εκπαιδευτικός που αποσπάται στην Αυστραλία δικαιούται προσωρινή βίζα εργασίας για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και όλα τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του με τα ίδια δικαιώματα.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις