Διαδικαστικά θέματα - Πότε μπορεί να ταξιδέψει ο εκπαιδευτικός;

 

  Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός μπορεί να ταξιδέψει μετά την έκδοση της σχετικής βίζας και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει. Όσον αφορά την έναρξη δικαιώματος καταβολής επιμισθίου, αυτό υπολογίζεται το ανώτερο 10 (δέκα) ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους στην περιοχή στην οποία πρόκειται να εργαστεί ο εκπαιδευτικός.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις