Διαδικαστικά θέματα - Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι ώστε να έχω δικαίωμα αποζημίωσης των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης;

 

 

 Προκειμένου να καταβληθεί στον εκπαιδευτικό το αντίτιμο των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης, των δικών του και της οικογένειάς του, είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  1. Απόδειξη αγοράς των εισιτηρίων
  2. Τα ίδια τα εισιτήρια
  3. Όλες τις κάρτες επιβίβασης

Σε περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων μέσω internet, είναι απαραίτητο να ζητηθεί έκδοση απόδειξης αγοράς των εισιτηρίων από την ιστοσελίδα που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Τόσο η απόδειξη, όσο και τα εισιτήρια έχουν κανονική ισχύ στην μορφή που αποστέλλονται από τον ιστότοπο πραγματοποίησης της κράτησης.

 

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις