Διαδικαστικά θέματα - Τι πιστοποιητικά χρειάζομαι για εμένα και τα παιδιά μου;

   

 

  Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει μαζί του επίσημα μεταφρασμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου προκειμένου να εκδώσει την απαραίτητη άδεια εργασίας στις σχολικές μονάδες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

 

 

   Προκειμένου να εγγραφούν σε σχολικές μονάδες τα παιδιά εκπαιδευτικού που αποσπάται στην περιοχή ευθύνης του ΣΓΕ Μελβούρνης, απαιτείται (εκτός από διαβατήριο και βίζα παραμονής) να διαθέτουν ιατρική βεβαίωση στην αγγλική γλώσσα, που να πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους καθώς επίσης και λίστα με τα εμβόλια που τους έχουν γίνει.

 

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις