Διαδικαστικά θέματα - Δικαιούμαι αποζημίωσης οικοσκευής;

 

 

  Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό δε δικαιούνται αποζημίωση μεταφοράς οικοσκευής.

 

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις