Οικονομικά θέματα - Από πότε ξεκινά η πληρωμή μας;

 

 

Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει μερικούς μήνες μετά την ανάληψη υπηρεσίας και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατατίθεται σε λογαριασμό τράπεζας στην Ελλάδα, που ορίζει ο εκπαιδευτικός. Λόγω της καθυστέρησης αυτής, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει αρκετά χρήματα για να καλύψει τις πρώτες άμεσες ανάγκες.

Η τακτική μισθοδοσία δεν επηρεάζεται από την απόσπαση. Κατατίθεται κανονικά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα, με την περιοδικότητα πληρωμής του μισθού του. Εννοείται ότι τυχόν επιδόματα θέσης ευθύνης ή περιοχής μετάθεσης καταργούνται με την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό.

 

 Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις