Οικονομικά θέματα - Δικαιολογητικά αποζημίωσης εισιτηρίων πρώτης μετάβασης

 

 

Ο εκπαιδευτικός, αφού αναλάβει υπηρεσία, μπορεί να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:

http://eduoff-melbourne.world.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=67&lang=en/

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις