Πρακτικά θέματα καθημερινότητας - Δίπλωμα οδήγησης

 

 

Οι κάτοχοι ελληνικού διπλώματος οδήγησης μπορούν να το μετατρέψουν εδώ σε αυστραλιανό δίπλωμα οδήγησης, με κόστος περίπου $100, χωρίς καμμία εξεταστική διαδικασία.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις