Πρακτικά θέματα καθημερινότητας - Κόστος ζωής

 

 

Supermarket

Το κόστος για τον εβδομαδιαίο ανεφοδιασμό μιας τετραμελούς οικογένειας κυμαίνεται από $120 ως $180 περίπου. Όμως αυτή είναι μια ενδεικτική κλίμακα, καθώς οι ανάγκες και οι προτιμήσεις της κάθε οικογένειας διαφέρουν.

 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Το κόστος επίσκεψης στους γιατρούς είναι υψηλό και η δημόσια ασφάλεια υγείας της Ελλάδας δεν μας καλύπτει άμεσα εδώ. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να πληρώσουν για την περίθαλψή τους και στη συνέχεια μέσα σε ένα (1) χρόνο να υποβάλουν τα έξοδα στον ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν. Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να κάνουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Ένα πρόγραμμα υγείας για μια τετραμελή οικογένεια που καλύπτει όσα καλύπτει και η δημόσια ασφάλεια ενός Αυστραλού υπηκόου εργαζόμενου, εκτός από οδοντιατρικές δαπάνες, κοστίζει περίπου $200 το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες:

www.medibank.com.au/

www.bupa.com.au/

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις