Υπηρεσιακά θέματα - Πόσες θέσεις εκπαιδευτικών δημιουργούνται ετήσια;

 

 

 Ο αριθμός και οι ειδικότητες των αποσπασμένων εκπαιδευτικών εξαρτώνται από τις ανάγκες του κάθε Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης και δεν είναι συγκεκριμένος.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις