Υπηρεσιακά θέματα - Πότε γίνονται οι τοποθετήσεις στις περιοχές και στα σχολεία και με ποια κριτήρια;

 

 

  Οι τοποθετήσεις στις πόλεις της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας γίνονται γνωστές στους νέους συναδέλφους με την ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων.

 

  Οι τοποθετήσεις στις κατά τόπους εκπαιδευτικές μονάδες γίνονται λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή μέσα Ιανουαρίου, με βάση τις ανάγκες των μονάδων, τα μόρια και την αίτηση προτίμησης του εκπαιδευτικού. Προηγούνται οι τοποθετημένοι από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί η τοποθέτηση σε εκπαιδευτικές μονάδες καθορίζει κυρίως και την περιοχή κατοικίας, και είναι λογικό να μην αλλάζει κάθε χρόνο.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις