Υπηρεσιακά θέματα - Ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη

 

 

  Στα πρωινά σχολεία οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ως βοηθοί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τους δοθεί μία ομάδα μαθητών να κάνουν φροντιστηριακό μάθημα, συχνά στην ίδια αίθουσα με την υπόλοιπη τάξη. Την ευθύνη της τάξης την έχει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και όχι ο αποσπασμένος. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον αποσπασμένο εκπαιδευτικό να προετοιμάσει ένα μάθημα, ένα τεστ, φωτοτυπίες για το μάθημα ή να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό της τάξης για την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος της τάξης. Επίσης μπορεί να του ζητηθεί να αναζητήσει υλικό για το μάθημα από άλλες πηγές ή από το διαδίκτυο.

 

  Στα Απογευματινά και Σαββατιανά σχολεία ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός είναι μόνος του στην τάξη και είναι υπεύθυνος για την τάξη και το μάθημα.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις