Θέματα εκπαίδευσης παιδιών - Δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών στα σχολεία

 

 

Για την εγγραφή των παιδιών χρειάζεται να προσκομίσετε:

 Διαβατήριο

 Βίζα

 Ιατρική βεβαίωση, στην αγγλική γλώσσα, που να πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας των παιδιών (αν αντιμετωπίζουν προβλήματα με αλλεργίες ή άλλες χρόνιες ασθένειες) καθώς επίσης και κατάσταση των εμβολίων που τους έχουν γίνει.

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις