Θέματα εκπαίδευσης παιδιών - Παιδικοί σταθμοί

 

 

 Το κόστος εγγραφής του παιδιού σε παιδικό σταθμό είναι πολύ υψηλό στην Αυστραλία (από $80 έως και $145 την ημέρα) και οι εκπαιδευτικοί που έχουν μικρά παιδιά και προτίθενται να αποσπαστούν εδώ θα πρέπει να το εκτιμήσουν σωστά και να προγραμματίσουν τη φύλαξη των παιδιών τους έγκαιρα. Τα παιδιά στην Αυστραλία εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πέντε τους χρόνια, κατευθείαν στο νηπιαγωγείο. Δεν υπάρχει προνηπιακό στάδιο. Τα παιδιά από έξι εβδομάδων ως και πέντε χρονών μπορούν να εγγραφούν σε παιδικό σταθμό (child care). Για τις επιλογές και το κόστος ανά πόλη και περιοχή μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

www.careforkids.com.au/child-care-articles/article/77/cost-of-child-care/

www.liveinvictoria.vic.gov.au/living-in-victoria/education-and-childcare/childcare/

 

Πίσω στις ερωτήσεις

Ανακοινώσεις