Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2021 στο Σύδνεϋ

 

Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας,

περιόδου  Μαΐου 2021 στο Σύδνεϋ μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


 

Ανακοινώσεις