Περιοχή VIC,TAS

ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΤΑΣΜΑΝΙΑ

Ικανοποιητικό πρόγραμμα διδασκαλίας της νεοελληνικής παρέχουν τα ακόλουθα είδη σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Μελβούρνης:

ΧΑΡΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


1. Τα τρία ημερήσια ομογενειακά δίγλωσσα Κολέγια:

Το Ελληνορθόδοξο Κολέγιο «Άγιος Ιωάννης» που ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισότιμο των ελληνικών σχολείων.

Το Ελληνορθόδοξο Κολέγιο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» το οποίο υπάγεται στην κοινότητα- ενορία του Oakleigh και έχει ζητήσει την αναγνώριση της ισοτιμίας του από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το Alphington Grammar School της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, το 50% των μαθητών του οποίου είναι μη ελληνικής καταγωγής.

Στα παραπάνω ημερήσια Κολέγια υπάρχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο. Το πρόγραμμά τους είναι το πρόγραμμα που καθορίζει το Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας της Βικτώριας, αλλά στο πλαίσιο αυτού τα ελληνικά διδάσκονται από 5 έως 8 ώρες την εβδομάδα.

Λίστα Κολεγίων

2. Τα απογευματινά ή Σαββατιάτικα(ethnic schools)

Τα σχολεία αυτά ανήκουν σε κοινότητες, σε ενορίες ή ιδιώτες και λειτουργούν μία ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, με συνολικό ωράριο 4 ή 5 ώρες. Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2007, λειτουργούν 48 τέτοια σχολεία στη Βικτώρια και ένα κοινοτικό σχολείο στο Χόμπαρτ της Τασμανίας. Από αυτά τα σχολεία τα 30 ανήκουν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και στις Κοινότητες, ενώ τα υπόλοιπα 18 σε ιδιώτες. Το φάσμα της εκπαίδευσης που παρέχουν αυτά τα σχολεία κυμαίνεται από το Δημοτικό (μερικά έχουν και τμήματα νηπιαγωγείου) μέχρι το Λύκειο, αλλά διδάσκουν μόνο ελληνικά και δεν είναι ισότιμα με τα ημερήσια αφού δε διδάσκουν κανένα άλλο μάθημα.

Λίστα Απογευματινών-Σαββατιάτικων, Ιδιωτικών & VSL, Νηπιαγωγείο

3. Τα κρατικά σχολεία

Στα κρατικά σχολεία τα ελληνικά διδάσκονται ως ξένη γλώσσα για 2 ή 3 ώρες την εβδομάδα, με εξαίρεση το δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου  Lalor North, όπου λειτουργεί το μοναδικό ελληνοαγγλικό πρόγραμμα (8-12 ώρες ελληνόγλωσσης διδασκαλίας την εβδομάδα) στη δημόσια εκπαίδευση της Βικτώριας. Στη Βικτώρια λειτουργούν το σχολικό έτος 2006, 16 Δημοτικά και 11 Γυμνάσια - Λύκεια. Επίσης στον κρατικό φορέα ανήκει και το VSL (Victorian School of Languages), του οποίου 11 παραρτήματα  μαθήματα ελληνικών. Ελληνικά σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται και από το Τμήμα Εκπαίδευσης Εξ Αποστάσεως του VSL.

Λίστα Γυμνασίων-ΛυκείωνΔημοτικών

Announcements