Σύνδεσμοι

Προβολή # 
# Σύνδεσμος Επισκέψεις
1 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠΕΠΘ
476
2 Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστραλία
621
3 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
Στόχοι του ΔΟΑΤΑΠ είναι:

> η αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και

> η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
472
4 Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Βιβλία για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
666
5 ΚΕΓ-Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας

Centre for the Greek Language - Certificate of Attainment in Modern Greek
721
6 Ι.Κ.Υ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

State Scholarships Foundation
436
7 Greek Orthodox Community of Melbourne & Victoria (GOCMV)
664
8 Modern Greek Teachers Assoc.
Modern Greek Teachers Association of Victoria
653
9 VSL
644
10 Thessaloniki Association
This Events Calendar belongs to the Greek Community in Melbourne. It is updated on a daily basis with events from all the Organisations within the Greek Community
513
11 Μουσείο Ακρόπολης
440
12 Hellenic Museum Melbourne
617
13 Διασπορική Λογοτεχνική Στοά
573
14 ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Περιοδικό ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ. Όλα τα τεύχη.
517
15 Languages and Multicultural Education Resource Centre
The Languages and Multicultural Education Resource Centre (LMERC) is a specialist resource centre for schools.

473
16 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
420
17 Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
460
18 Languages on-line
1014
19 Victorian Curriculum and Assessment Authority
371
20 Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
194

Ανακοινώσεις