Σύνδεσμοι

Προβολή # 
# Σύνδεσμος Επισκέψεις
1 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠΕΠΘ
457
2 Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστραλία
605
3 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
Στόχοι του ΔΟΑΤΑΠ είναι:

> η αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και

> η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
453
4 Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Βιβλία για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
623
5 ΚΕΓ-Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας

Centre for the Greek Language - Certificate of Attainment in Modern Greek
702
6 Ι.Κ.Υ.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

State Scholarships Foundation
420
7 Greek Orthodox Community of Melbourne & Victoria (GOCMV)
625
8 Modern Greek Teachers Assoc.
Modern Greek Teachers Association of Victoria
635
9 VSL
627
10 Thessaloniki Association
This Events Calendar belongs to the Greek Community in Melbourne. It is updated on a daily basis with events from all the Organisations within the Greek Community
493
11 Μουσείο Ακρόπολης
423
12 Hellenic Museum Melbourne
494
13 Διασπορική Λογοτεχνική Στοά
558
14 ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Περιοδικό ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ. Όλα τα τεύχη.
499
15 Languages and Multicultural Education Resource Centre
The Languages and Multicultural Education Resource Centre (LMERC) is a specialist resource centre for schools.

451
16 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
403
17 Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
444
18 Languages on-line
835
19 Victorian Curriculum and Assessment Authority
355
20 Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
193

Ανακοινώσεις