Ανακοίνωση 33ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα:

Ελληνισμός, Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση:

από την αρχαιότητα μέχρι το 1821

και η εξέλιξή τους στον νέο ελληνικό κράτος

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821,

το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης

διοργανώνει το 33ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22-24 Οκτωβρίου. 

 

Σχετικό υλικό:

Ανακοίνωση και αφίσα του διαγωνισμού