3. Β΄μέρος : Μιλώ και γράφω

? Μιλώ και γράφω [Φωνολογία - Γραφή](εισαγωγική σελίδα) [σελ. 33]

3.1 Φθόγγοι [σελ. 34-38]
3.2 Γράμματα [σελ. 39-40]
? Δραστηριότητα για τους φθόγγους και τα γράμματα [σελ. 41]
? Οι συνδυασμοί αυ και ευ + σχετική δραστηριότητα [σελ. 42]
? Όμοια σύμφωνα ? Δίφθογγοι [σελ.43]

 

4.1 Λέξεις, συλλαβές, συλλαβισμός [σελ. 44-46α]
4.2 Απαλοιφή φωνήεντος [σελ. 46β-48α]
4.3 Τόνος και άλλα ορθογραφικά σημεία +  δραστηριότητα για τα διαλυτικά [σελ. 48β-51]
4.4 Σημεία στίξης [σελ. 52-54]
4.5 Τελικό ?ν [σελ. 55]
? Τι θα θυμάμαι για τους φθόγγους, τα γράμματα και τις συλλαβές-τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 56]