6. Ε΄μέρος : Παραγωγή, σύνθεση, σημασιολογία


? Παραγωγή, σύνθεση, σημασιολογία (εισαγωγική σελίδα) [σελ. 201]

? Παραγωγική μορφολογία - Σύνθεση (εισαγωγή) [σελ.202-203α]

17.1 Παραγωγή (Παράγωγα: ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα [σελ. 203β-205
17.2 Σύνθεση [σελ. 206-207α]
17.3 Αρκτικόλεξα ? συντομογραφίες + σχετική δραστηριότητα [σελ. 207β-208]

 

18.1 Κυριολεξία ? Μεταφορά + σχετική δραστηριότητα [σελ. 209]
18.2 Συνώνυμα-Αντώνυμα - 18.3 Ομώνυμα-Παρώνυμα - 18.3 Πολύσημα [σελ.210- 211]
? Τι θα θυμάμαι για τις σημασίες των λέξεων - Τι να θυμάμαι όταν γράφω [σελ. 212]