Επετειακή εκδήλωση "Από την πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο"

 

Το ΝΟΗΣΙΣ, εποπτευόμενος φορέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τα ΠΕΚΕΣ της Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν επετειακή διαδικτυακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 1821, με θέμα "Από την πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο".

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποδείγματα για την υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

1. Υπόδειγμα περίληψης εργασίας
2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης γονέα-κηδεμόνα
3. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης ενηλίκου μαθητή/τριας
4. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης εκπαιδευτικού
5. Υπόδειγμα βεβαίωσης του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου και
6. Υπόδειγμα ενημέρωσης Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Εκ του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης
Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας