Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών

για απόσπαση στο εξωτερικό

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 για το Νότιο Ημισφαίριο, σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από 07.07.2020 έως 15.07.2020 και ώρα 15:00.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr

Τη σχετική εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε εδώ.